Ζητήσεις ακινήτων

Ζητούνται

♦ Ζητούνται υγιείς βιομηχανίες σε όλη την Ελλάδα από ξένους επενδυτές.
♦ Zητούνται ΜΕΓΑΛΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4* και 5* αστέρων σε όλη την ΕΛΛΑΔΑ θα προτιμηθούν οι υγιείς επιχειρήσεις.
♦ Ζητούνται ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ καλλιεργήσιμες ή παραθαλάσσιες.
♦ Ζητούνται Αδειες Φωτοβολαϊκών με ΔΕΣΜΗΕ, σε ιδιόκτητο οικόπεδο από 100KW - 1 MW.
♦ Ζητούνται Ιδιωτικά Νησιά για προώθηση σε ξένους επενδυτές.